soubor strojů na obrábění dřeva

soubor strojů na obrábění dřeva

290 400,00 

vyberova rizeni

Nabídky zájemců očekáváme od zveřejnění nejpozději do 30. 10. 2020 do 14,00 hodin doručené osobně nebo prostřednictvím poštovního úřadu na kontaktní adresu vyhlašovatele: Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Na Pankráci 72, Praha 4.

 Kontakt: oddělení Centrum zajištěných aktiv, tel. 974 849 685, e-mail : prodej.cenza@mvcr.cz.

Dostupnost: Není skladem

Popis

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34, IČ 00007064

zastoupená ředitelem odboru správy majetku MV Ing. Miroslavem Konopeckým

vyhlašuje dne 18. 9. 2020

  výběrové řízení o nejvýhodnější nabídku na odkoupení

níže uvedených strojů a příslušenství:

 1. Čepovací – profilovací stroj UNICONTROL 5;
 2. Rozmítací pila;
 3. Čtyřstranná frézka;
 4. Šroubový kompresor RENNER;
 5. Frézka na klínové drážky Hoffmann;
 6. Spodní okružní pila s pojezdovým stolem SCM;
 7. Spodní okružní pila s pojezdovým stolem a odsáváním STRIEBIG;
 8. Horizontální dlabačka HD 230;
 9. Pokosová okružní pila PERTICI;
 10. Srovnávací frézka;
 11. Spodní frézka KEID;
 12. Dřevěný protihlukový kryt;
 13. Třívřetenová stojanová vrtačka REICHENBACHER;
 14. Radiální zakracovací pila BIG 800;
 15. Víceoperační stroj na opracování dřeva MECANOBOIS;
 16. Spodní frézka s horním podavačem;
 17. Tloušťkovací frézka GUILLET;
 18. Dvoustranná frézka GUILLET;
 19. Formátovací pila Paoloni;
 20. Frézka na cinkové spoje HOLZ-HER;
 21. Dvoukotoučová radiální zakracovací a pokosová pila OMS SALVARANI;
 22. Strojní dřevoobráběcí nástroje v kazetách;
 23. Strojní dřevoobráběcí nástroje v kazetách;
 24. Ventilátor odsávání s motorem GRUSS; a
 25.  Hadice odsávání s klapkami.

 

Výše uvedený odprodávaný movitý majetek bude odprodán v celku, tzn. nelze odprodat jednotlivé vybrané položky.

Další informace

Odběrné místo Sklad ÚZSVM – Holasická 1243/71, Opava
Poznámka

Odpočet DPH není možný

Účastníkem výběrového řízení se fyzická nebo právnická osoba stane za předpokladu, že ve stanoveném termínu, tj. do 30. října 2020 předloží vyhlašovateli písemnou nabídku s obsahem stanoveným v Bližších podmínkách výběrového řízení.

znalecký posudek

výběrové řízení na serveru MVČR

inzerát na serveru  ibazar.cz; SBAZAR.CZ; BAZOŠ.CZ; PRIMABAZAR.CZ ;

Vyhlášení výběrového řízení – prodej strojů a příslušenství na zpracování dřeva

Prohlídky strojů lze domluvit předem telefonicky v místě jejich uložení na čísle 603 190 960.