Jak nakupovat

Jak nakupovat

Na tomto portálu Centra zajištěných aktiv jsou vystaveny položky movitého majetku určeného k prodeji. Většina položek se prodává prostřednictvím veřejné elektronické aukce. Některé věci se prodávají formou přímého prodeje.

Položky a soubory položek

Většina věcí je prodávána jednotlivě, jako samostatné položky. Příkladem jsou auta. Někdy je majetek prodáván jako soubor věcí. Soubory věcí tvoří položky, které spolu souvisejí, např. počítač, obrazovka, klávesnice, myš. Jiným příkladem souboru věcí je výrobní linka sestavená z jednotlivých samostatně fungujících strojů, které spolu technologicky souvisejí.

Aukční prodej

Pro aukční prodej je využíván portál Aukro.cz a další specializované aukční portály. Položky, které byly zařazeny do aukce, jsou označeny slovem „Aukce“. Pokud aukce probíhá, lze se prokliknout přímo na aukci na příslušný portál.

Po skončení aukce bude vydražitel kontaktován Centrem zajištěných aktiv k podpisu kupní smlouvy a převzetí zakoupeného zboží na příslušném výdejním místě. Platba probíhá bezhotovostně převodem z účtu na účet, v případě menších částek hotově na odběrném místě.

Přímý prodej

Pro nákup z přímého prodeje si zakupte položku v e-shopu a proveďte platbu dle nabídky ve formuláři. Následně Vás bude pracovník výdeje kontaktovat k vyzvednutí zboží na příslušném výdejním místě, nebo zboží bude zasláno a o odeslání Vás budeme informovat. Platba je možná i platební kartou na terminálu v odběrném místě (Na Perštýně 9, Praha 1).

Rezervace položky

Pokud se položka nabízí a prodává přímo, tj. bez veřejné aukce, pak je možno ji rezervovat. Uskutečnění rezervace nezakládá právo na nákup položky. Na základě uskutečněné rezervace, pracovník odběrného místa kontaktuje zákazníka, a to většinou do 2 pracovních dnů. Pokud je zákazník dle údajů poskytnutých v rezervačním formuláři nekontaktovatelný, rezervace je zrušena bez dalšího oznámení.

Výdej zakoupeného zboží

Zakoupené zboží se vyzvedává na odběrném místě, uvedeném v nabídce. Drobné zboží lze zaslat prostřednictvím služeb České pošty s. p., poštovné při zasílání hradí příjemce s platbou zboží dle ceníku České pošty s. p.

Pokud se položka nabízí a prodává z externího skladu (MV ČR sklad mimo Prahu) je položka připravena k expedici (tj. k zaslání prostřednictvím služeb České pošty s. p. nebo k přímému odběru z uvedeného odběrného místa) do 14 dnů od přijetí objednávky.

Informace o zboží

Pro doplňující informace o jednotlivých nabídkách kontaktujte příslušné odběrné místo.

Pravidla pro vracení zboží a peněz – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1.  Nejedná-li se o případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy týkající se Zboží odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli MV ČR – Informační, výdejní a prodejní místo Na Perštýně 346/9 110 00 Praha 1 (dále jen „Provozovatel“) v této lhůtě alespoň odesláno.
 2. Odstoupení musí obsahovat identifikaci Zákazníka (kontaktní adresu, telefon a Elektronickou adresu Zákazníka) a zakoupeného Zboží.
 3. Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit Vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem, jenž je umístěn na webových stránkách Provozovatele.
 4. Dokument, Odstoupení od Smlouvy, musí Zákazník zaslat na kontaktní adresu Provozovatele: MV ČR – Informační, výdejní a prodejní místo Na Perštýně 346/9 110 00 Praha 1, nebo na kontaktní e-mail Provozovatele: perstyn.cenza@mvcr.cz.
 5. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.
 6. Zákazník bere na vědomí, že odstoupit do 14 dnů nelze ani v případě, kdy dodané Zboží bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím. Tak tomu může být například, pokud již před malováním je smíchána dodaná bílá pokojová barva s jiným odstínem.
 7. Odstoupit od Smlouvy není dále možné u Zboží, které je rozbaleno a z hygienických či zdravotních důvodů jej není vhodné vracet, například zubní kartáček, kontaktní čočky, balené potraviny a podobně. Musí se však jednat o hygienický, utěsněný obal, který Zboží chrání.
 8. V případě zvukové nebo obrazové nahrávky či počítačového programu na tzv. hmotném nosiči (CD, DVD, USB flash disk a podobně), lze uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy pouze do chvíle, než je Zboží vyjmuto z originálního obalu.
 9. Zrušit Smlouvu do 14 dnů nelze u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zvláštního zákona. Rovněž není možné odstoupení od smluv na dodávku Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, k nimž může dojít i během 14 denní lhůty a které nezávisí na vůli podnikatele.
 10. V případě odstoupení od Smlouvy týkající se Zboží se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Provozovateli vráceno do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy na adresu: MV ČR – Informační, výdejní a prodejní místo Na Perštýně 346/9, 110 00 Praha 1. Zboží musí být Provozovateli vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu tak, aby nebylo hygienicky poškozeno.
 11. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy týkající se Zboží, není Provozovatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí.
 12. Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Zákazníkovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 13. Zákazník bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Zákazníkem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Provozovateli vůči Zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení ceny Zboží a nákladů na dodání Zboží.
 14. Při zasílání Zboží je Zákazník povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za Zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit cenu Zboží a náklady na dodání Zboží.
 15. Náklady spojené s navrácením Zboží Provozovateli v případě odstoupení od Smlouvy Zákazníkem hradí Zákazník, a to i pokud nemůže být Zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 16. 1.16   Provozovatel vrátí Zákazníkovi peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě Smlouvy přijal. Provozovatel peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to převodem na účet Zákazníka uvedený v odstoupení od Smlouvy. Ustanovení bodů 1.6 až 1.9 tím nejsou dotčena.

Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy