Zajištěný majetek

Co je zajištěný majetek?

Na tomto portálu nabízíme a prodáváme tzv. zajištěný movitý majetek, přesněji majetek zajištěný Policií ČR v trestním řízení. Jde o movité věci, jako jsou automobily, počítače, mobilní telefony, elektrické nářadí, průmyslové stroje apod.

Někdy se za zajištěný majetek mylně považují věci z trestné činnosti, jako např. z krádeží nebo vloupání. To ale není pravda. Příkladem zajištěného majetku je situace, kdy trestnou činností je způsobena škoda státu na daních a pro účel náhrady škody je zajištěn určitý majetek. Obdobným příkladem je, kdy škoda je způsobena podvodem na jiném občanovi nebo soukromé společnosti a výnos, který je podvodem získán, je odčerpán zajištěním majetku. Jedná se tedy především o hospodářskou trestnou činnost jako je např. krácení daní, podvody, zpronevěra.

V České republice policie ročně zajistí majetek řádově v miliardách korun. Jedná se především o nemovitosti a peníze na účtech, hotovost a movitý majetek jako jsou automobily, počítače, televizory, mobilní telefony apod. Právě movitý majetek je velmi citlivý na ztrátu peněžní hodnoty v čase a současně jeho řádné udržování je nákladné. Proto je tento majetek prodáván, aby následně utržená finanční částka mohla být použita ku prospěchu poškozených nebo společnosti.

Zajištěný majetek prodává Ministerstvo vnitra ČR – Centrum zajištěných aktiv – na základě rozhodnutí Policie ČR, př. dalších orgánů činných v trestním řízení. Správa a prodej majetku zajištěného Policií ČR se řídí zákonem č. 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věci v trestním řízení a o změně některých zákonů, v platném znění.