O nás

O nás

Centrum zajištěných aktiv je oddělením Ministerstva vnitra ČR, které zajišťuje správu a prodej zajištěného majetku. Při správě a prodeji vycházíme ze zákona č. 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věci v trestním řízení a o změně některých zákonů, v platném znění.

Centrum spravuje movitý majetek, tedy věci jako automobily, počítače, televizory, mobilní telefony, ale také stavební stroje, výrobní stroje a zařízení, elektrické nářadí a další. Na tomto portálu jsou vystaveny položky určené k prodeji. Samotný prodej je organizován prostřednictvím veřejné aukce na elektronických aukčních portálech. Položky nízké hodnoty jsou zařazovány do přímého prodeje na jednotlivých odběrných místech.

Centrum zajištěných aktiv vzniklo na Ministerstvu vnitra ČR k datu 1/1/2017 v rámci realizace změny koncepce správy majetku zajištěného Policií ČR v trestním řízení. Ke změně koncepce došlo z důvodu potřeby řešit řádnou správu rostoucího objemu zajišťovaného majetku Policií ČR. Pro představu, Policie ČR zajišťuje ročně nemovitý a movitý majetek, včetně finančních prostředků na účtech a v hotovosti ve výši několika miliard korun. Zajištěný movitý majetek se pohybuje na úrovni kolem 2 mld. Kč ročně.

Podmínky k realizaci nové koncepce byly vytvořeny přijetím dvou právních norem. Jedná se o zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Druhou právní normou je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii. V této souvislosti nelze také opomenout Usnesení vlády ČR č. 451/2013 k Analýze zefektivnění správy zajištěného majetku a zjednodušení prodeje zajištného majetku, která se stala impulzem k postupnému řešení v této oblasti.

 

Statistiky www.cenza.cz