Kdo je prodávajícím zajištěného majetku? Je to policie, ministerstvo vnitra nebo někdo další?

Prodávajícím je vždy Ministerstvo vnitra ČR. Ministerstvo vnitra vystavuje ke každému prodeji smlouvu, fakturu př. další doklady, kde jsou uvedeny všechny důležité údaje, především popis zboží, cena, způsob platby a číslo účtu.