Pocházejí auta, která nabízíte z krádeží?

Movitý majetek, který nabízíme k prodeji, nepochází z krádeží. Je to majetek zajištěný Policií ČR v rámci probíhajícího trestního řízení. Jako příklad můžeme uvést případ, kdy trestnou činností je stát krácen na dani a majetek je zajištěn pro účely náhrady škody. Jiným příkladem může být podvod, kdy je majetek zajištěn za účelem odčerpání výnosu z podvodu. Jedná se tedy většinou o výnosy z hospodářské trestné činnosti a movité věci byly zajištěny pro účel náhrady škody, nebo jako výnos z trestné činnosti apod. Více o zajištěném majetku naleznete zde.