Auto-moto

Auto-Moto

Auto-moto

Auto-Moto

Vážení zákazníci,
Centrum zajištěných aktiv Ministerstva vnitra ČR v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN, upravuje postup při aukčním on-line prodeji motorových vozidel a strojů.
On-line prodej motorových vozidel a strojů prostřednictvím elektronické aukce bude probíhat za následujících podmínek:
1) vítězi elektronické aukce bude elektronicky zaslána kupní smlouva;
2) následně bude elektronicky zaplacena záloha ve výši 100%;
3) po zaplacení zálohy kupní ceny bude vydražitel vyzván Centrem zajištěných aktiv k podpisu kupní smlouvy a převzetí zakoupeného zboží na výdejním místě José – Martího 385/11, 162 00 Praha 6 – Veleslavín;
Do odvolání nebudou z důvodu opatření k zamezení šíření koronaviru umožňovány prohlídky vozidel a strojů nabízených k aukčnímu on-line prodeji před příslušnou elektronickou aukcí.

Právě jste přidali tento produkt do košíku: